ŠKRINJA JUBAVI (FEAT. OLIVER DRAGOJEVIĆ)

Dao sam joj sve što imam ja
u skrinji snova jubav sačuva
dao sam joj sve što nikom nisan da
a ne osta mi trunka nadanja

Grinta more, vitar tira val
mog života o stine, lomi ga
dao sam joj sve što nikom nisan da
a od sveg samo lažina ostala

Samo je more moje znalo to 
di me bez duše nočas odnilo 
samo je more moje znalo 
di mi je vrime stalo 
što mi je srce taknulo.

Samo je more moje znalo to 
di me bez duše nočas odnilo 
samo je more moje znalo 
di mi je vrime stalo 
što mi je srce taknulo.

Grinta more, vitar tira val
mog života o stine, lomi ga
dao sam joj sve što nikom nisan da
a od sveg samo lažina ostala

Samo je more moje znalo to 
di me bez duše nočas odnilo 
samo je more moje znalo 
di mi je vrime stalo 
što mi je srce taknulo.

Samo je more moje znalo to 
di me bez duše nočas odnilo 
samo je more moje znalo 
di mi je vrime stalo 
što mi je srce taknulo.

 

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404