RIBAR SAN STAR (feat. IVICA SIKIRIĆ IĆO)

Ribar san stari
a ni riba za me više ne mari
i ča je život kad proleti
ka svi moji španjuleti

A tija bi živit i ne mrit
još jeman voje za ribu lovit

i mriže moje iskidane stoje
tribat će i’ krpit još šetemane koje.

Koča u porat me čeka
da je vratin moru
moru na daleka.

Ribar san star
moru život san da
more, more, kažen ti zbogom
umiren u duši sa tobon

Ribar san star
nosi me zadnji val
more, more, kažen ti zbogom
bija san tako sritan sa tobom
i ne svitli više moj feral

I more miruje
nigdi nima vala

ono žali ča nima
ribara stara

Kad proleti ka svi moji španjuleti
i more miruje, nigdi nima vala
ono žali ča nima ribara stara

Ribar san star
moru život san da
more, more, kažen ti zbogom
umiren u duši sa tobon

Ribar san star
nosi me zadnji val
more, more, kažen ti zbogom
bija san tako sritan sa tobom
i ne svitli više moj feral

Ribar san stari
a ni riba za me više ne mari

i ča je život kad proleti
ka svi moji španjuleti

kad proleti
ka svi moji španjuleti

I more miruje
nigdi nima vala

ono žali ča nima
ribara stara

 

Loading Facebook Comments ...