UTORAK

Pred tebe razlit’ ću svoju bol
K’o crno vino na bijeli stol
Još nosim onaj trag
što boli al’ je drag
A tebe nema i nema te

Prolazi još jedan utorak
Sve ide, znam
Moram biti jak
Al’ čuvam jastuk naš
Tek ako zalutaš
A tebe nema i nema te

I sve dok živim
I dok imam glas
Ja plakat’ ću za nas
To me život okuje

I sve dok živim
I dok imam glas
Ja plakat’ ću za nas
Bože daj da budem jak
Da mi prođe utorak

živim k’o vuk
ponosan i sam
Ne znam za bol,
ljubav niti sram

Al’ čuvam jastuk naš
Tek ako zalutaš
A tebe nema i nema te

Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404