NA IGRANCI SINOĆ

Na igranci sinoć, igrala si s drugim
slušala si šaputanja nežna
ni videla nisi, da po strani stojim
šaputanjem strašnim opijena

Ti si sada s drugim
otišla si putem nove sreće
a ja te još volim
jer istinu srce da sagleda neće

Gledao sam sinoć, gde te drugi ljubi
u zanosu dok muzika svira
plakao sam gorko, i gledao kako
po kosi ti rukama prebira

Mislio sam sinoć, da učinim nešto
što bi moglo meni da te vrati
ne učinih ništa, gledao sam samo
sa igranke gde te drugi prati

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404