HEJ SALAŠI NA SEVERU BAČKE

Hej salaši na severu Bačke
u vama su pisme bunjevačke
a tambura tako lipo svira
ko da note par slavuja bira

Ni svatova nigdi tak’i nema
ko kad baco ‘ćer na udaj’ sprema
na snaši se bili slajer vije
ko kad zimi snig salaš pokrije

Hej Bunjevci na sjeveru Bačke
sačuvajte pisme bunjevačke
pivajte ih još puno godina
vaša j’ grana mala al’ je fina

I lumpujte al’ lipo polako
nek se divi i nek’ vidi svako
a nek vranci pokidaju strange
kad se krenu momci na vasange

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404