DA MI BUDEŠ JIDRO

Da mi budeš jidro – dā bi sve na svitu
S tobon bi i s porta – kušao svaku đitu
Da mi budeš more – dā bi još i više
Živija po tvome – tiho i bez priše

Da mi budeš jidro – ja bi vitar bija
Željan tvoga glasa – tvoga sna i smija
Samo bi te gleda – s’jaš mi ka lanterna
Tombola si moja – cinkvina i terna

Da mi budeš jidro – sva bi sidra raspa
Samo bi te gleda – nikad ne bi zaspa
Dā bi sve na svitu – svaku stinu škoja
Da mi budeš jidro – da si duša moja…
Da mi budeš jidro – da si duša moja…

Da mi budeš jidro – da si duša moja
Da mi budeš jidro – sve bi ruke pusti
Da me drži fibra – i kad projdu gušti
Svaku svoju uru – da tvom snu posveti
Da mi budeš jidro – pa da s tom poletim

Da mi budeš jidro – sva bi sidra raspa
Samo bi te gleda – nikad ne bi zaspa
Dā bi sve na svitu – svaku stinu škoja
Da mi budeš jidro – da si duša moja…
Dā bi sve na svitu – svaku stinu škoja
Da mi budeš jidro – da si duša moja…

 

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404