Ja namjerno pričam o njoj pred tvojim društvom je dižem do neba jer znam da će