U TOM SOMBORU

U tom Somboru svega na volju
svega ima to istina
pa i žene piju vina
u tom Somboru

Od kako je taj arteski bunar
od ta doba grah se kuva
a šunka se bolje čuva
u tom Somboru

Od tog doba naše snaše
zavoleše tamburaše
u tom Somboru

ženiću se ja, zena mi treba
koja znade svašta radit’
a ja ću se gospodarit’
po tom Somboru

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404