Boža Nikolić Archive

ŠTA TRAŽI TAJ

Kako si mogla posle svega ostavit’ mene i njemu sve dati kako si mogla, prokleta bila

BASTA

Svanuo je dan kada se moramo mi rastati u mlađano doba ja se moram s’ dušom

UMREĆU ZBOG TEBE

Iznenada sreo sam te s drugom mislio sam da je bio san ne, nije bio san

CRKVENA ZVONA

Crkvena zvona danas zvone najavljuju venčanje tvoje svadba se tvoja sprema a mene tamo nema Ref.

MARIJA

Ref. 2x Marija, Marija vino mi noćas prija Marija, Marija nikada ti i ja Plakao sam

IKONA

U srcu mom bila si ti ikona i svetac moje ljubavi u srcu mom bila si

LAŽEM SEBE DA MOGU BEZ TEBE

Pričaju ljudi da si grešna bila i mnogo si puta mene ostavila a ja lažem, ne
Wordpress website enhanced by true google 404