DALMACIJO LIPA

Vonja ti more na koletu,
kadene su tvoja poja lavande
škripje ti sabun u bračoletu,
Dalmacijo lipa sa svake bande
škripje ti sabun u bračoletu,
Dalmacijo lipa sa svake bande.

Borovi tvoji su kapelini,
drača ti rakam na špalini
jugo i bura tvoji lancuni,
kamen ti vešta, a grozje botuni
jugo i bura tvoji lancuni,
kamen ti vešta, a grozje botuni

Dalmacijo…

Otoci perle s tvoje rečine,
a bjankarija ti škrape i stine
brnistra zlato u tvom facolu,
gusterne pjati na tavajolu
brnistra zlato u tvom facolu,
gusterne pjati na tavajolu.

Fontane su tvoji škašeli bili,
rive i kale rige na svili
bumbak su tvoja prsa i škina,
od masline smokve i ružmarina
bumbak su tvoja prsa i škina,
od masline smokve i ružmarina.

Dalmacijo…

Škripje ti sabun u bračoletu,
Dalmacijo lipa sa svake bande
vonja ti more na koletu,
Dalmacijo lipa sa svake bande…
sa svake bande.

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404