CROATIO, IZ DUŠE TE LJUBIM

Svake noči za te Boga molim
Pivajući kamenu i draci
Croatio ka mater te volim
Umorna si, ali mi ne plači

Sve ču pisme pokloniti tebi
Sve žardine, neka mi te kite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite

Još se sičam onih riči
Što mi uvik priča čača
Nemoj sine nikud iči
Tvoj je kamen, maslina i drača

Nek te rani kora kruva
Kapja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli

Pisme če ti pivati slavuji
Svirat če ti moje mandoline
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine

Još se sičam onih riči
Što mi uvik priča čača
Nemoj sine nikud iči
Tvoj je kamen, maslina i drača

Još se sičam onih riči
Što mi uvik priča čača
Nemoj sine nikud iči
Tvoj je kamen, maslina i drača

Nek te rani kora kruva
Kapja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli

Nek te rani kora kruva
Kapja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404