ZA LJUBAV TREBA IMAT’ DUŠU

Uz stol na tri noge
bez ijednog čavla
sjele su u pet do ponoć
da prizivaju duhove
da prizivaju duhove

U polutamnoj sobi
sklopile su svoje oči
ispružile bijele prste
i šaputale njegovo ime
i šaputale njegovo ime

U tren se pretvorilo
hiljadu noći i dana
odgovora nije bilo
jer za ljubav treba imat’ dušu
jer za ljubav treba imat’ dušu

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404