NEĆU PRIZNATI

Ni u mislima, ni u pismima
ni u željama, ni u pesmama
ni u ludilu, ni u bunilu
da me napiju, da me ubiju

Da mi plate, sve da mi nude
da me muče, i da mi sude
da me moli rođena mati
neću priznati

Ni za nedelju, ni za godinu
ni kad zaveje, ni kad ogreje
ni kad zapevam, ni kad zaplačem
ni kad ostarim, kad te prevarim

Da sam propao onoga trena
kad si tuđa postala žena
to da saznaš neću ti dati
neću priznati

Ni drugarima, ni čergarima
ni kafana, ni u ranama
ni u ludilu, ni u bunilu
da me napiju, da me ubiju

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404