KRAJ JEZERA JEDNA KUĆA MALA

Kraj jezera jedna kuća mala
tu je ona dragog čekala
obeć’o je da će doći
i da će joj prsten doneti

Zora svanu, suza više nema
a ni dragog kog je čekala
kraj jezera uplakana
maramica bela ostala

Ako nekad ljubiš momče mlado
znaj da će te brzo ostavit’
jer on ne zna šta je ljubav
i ne može dugo veran bit’

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404