DUKAT

Hej kako ti je sad?
U novim gradovima
Da l’ zovu leta i zime
moje ime?

Ovde sve po starom baš
Poručim neku, ma znaš
Ej, pa mi odluta pogled
u daljine

čuvam ja, dukat u nedrima
I želju, jedina, da osvaneš
u zoru
Dunjo, tu na mom prozoru

čuvam ja, dukat u nedrima
I želju, jedina, da osvaneš
u zoru
Dunjo, na mom prozoru

Hej, kako ti je sad
U ovim godinama
Da l’ zovu pesme i rime
moje ime?

Ovde sve po starom baš
Poručim neku, ma znaš
Ej, pa mi odluta pogled
u daljine

čuvam ja, dukat u nedrima
I želju, jedina, da osvaneš
u zoru
Dunjo na mom prozoru x2

čija si zaspala?
Hej dunjo
Koga si sanjala?
Hej dunjo
Do zore čekala
Hej dunjo
Koga si mazila
dunjo u snu?

čuvam ja, dukat u nedrima
I želju, jedina, da osvaneš
u zoru
Dunjo na mom prozoru

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404