ČUDNA JADA OD MOSTARA GRADA

Čudna jada od Mostara grada
Sve od lani, pa evo do sada
Sve od lani, pa evo do sada.

Kako Biba Celebica zlato
Bol boluje nikom ne kazuje
Bol boluje nikom ne kazuje.

Ceri Bibo ti rumena ružo
kaži majci, šta te boli, dušo
kaži majci, šta te boli, dušo.

Mene boli i srce i glava
Jer moj dragi s drugom razgovara
Jer moj dragi s drugom razgovara.

Kakav dragi voda ga odnijela
Zbog njega si mlada oboljela
Zbog njega si mlada oboljela

Mila majko, nemoj mi ga kleti
Obećo je,da će me uzeti
Obećo je,da će me uzeti

0
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404