BILA MAMA KUKUNKA, BIO TATA TARANTA

Bila mama Kukunka, Kukunka
bio tata Taranta, Taranta
imali su maloga Ju-Ju

Jednom su se šetali, šetali
kraj duboke rijeke Nil, rijeke Nil
gdje je bio velik’ krokodil

I skočio krokodil, krokodil
iz duboke rijeke Nil, rijeke Nil
uhvatio maloga Ju-Ju

Plače mama Kukunka, Kukunka
plače tata Taranta, Taranta
vrati nama našega Ju-Ju

Progovara krokodil, krokodil
iz duboke rijeke Nil, rijeke Nil
dones’te mi vola pečenog

Trči mama Kukunka, Kukunka
trči tata Taranta, Taranta
donijeli su vola pečenog

Progovara krokodil, krokodil
iz duboke rijeke Nil, rijeke Nil
evo vama vašega Ju-ju

1
Loading Facebook Comments ...
Wordpress website enhanced by true google 404